fbpx

Általános Szerződési Feltételek

Morvai Ádám ev.

székhely:                      3532 Miskolc, Ferenc u. 17.

nyilvántartási szám:       51715489

adószám:                      68416508-1-25

NAIH azonosító:           NAIH-138329/2018

mint Szolgáltatató


az általa üzemeltetett honlapokon szereplő szolgáltatásait és termékeit az alábbi, általános szerződési feltételekben meghatározottak szerint nyújtja a szolgáltatásokat/termékeket megrendelők részére:

 1. Szolgáltató által üzemeltetett honlapok

www.mbmsolvers.com

www.mbmtudaster.hu

 • Általános szabályok

A szolgáltatás igénybe vevője, vagy a termék megvásárlója (továbbiakban együttesen: Megrendelő) minden olyan 16. életévét betöltött, illetve 18. életévet betöltött cselekvőképes természetes személy, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki Szolgáltató honlapján keresztül szolgáltatást vagy terméket továbbiakban együttesen: szolgáltatás) rendel meg.

Megrendelő a honlapokon kiválasztott szolgáltatás megrendelésével, igénybevételével (regisztráció, megrendelés) tudomásul veszi, és elfogadja jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat.

A szolgáltatás tárgyát képezi valamennyi, a honlapokon aktuálisan megtalálható termékek és szolgáltatások.

A szolgáltatásra irányuló megrendelését kizárólag honlapon lévő űrlapon lehet leadni. Szolgáltató az egyéb módon, különösen telefonon, faxon, e-mail-ben, levélben leadott megrendeléseket nem fogad el. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldalon a szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok (kifejezetten a szolgáltatás ára, elérhetősége, tartalma, leírása) a lehető legpontosabban szerepeljen. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, kivéve az akciók keretében meghirdetett ajándékszolgáltatások. A szolgáltatások mellett feltüntetett képek illusztrációk. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 4/2014. (II.26.) kormányrendeletben és a PTK-ban rögzített rendelkezések az irányadók.

A szolgáltatások mellett feltüntetett árak minden esetben forintban értendőek. A feltüntetett árak alanyi adómentes összegek.

A szolgáltatásokhoz esetlegesen kapcsolódó bónuszajándékokat Szolgáltató térítésmentesen biztosítja Megrendelő részére. A bónuszokat Szolgáltató bármikor, és bármilyen formában jogosult egyoldalúan módosítani, megszüntetni.

A szolgáltatás megrendelése esetén kötelezően megadandó adatok:

 • név
 • e-mail cím
 • mobiltelefonszám
 • számlázási adatok
  • vállalkozás neve
  • székhelye
 • termék (könyv és egyéb infotermék) esetén postázási cím

A szolgáltatás megrendelésekor, és a fenti adatok kitöltése után a honlap automatikusan a fizetési felületre irányítja a Megrendelőt. A honlapokon megvásárolható szolgáltatások fizetésére Szolgáltató a CIB bankhoz között bankkártyás fizetési rendszert működtet.

A fizetést követően Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, melyet Megrendelő által megadott e-mail címre küld meg. Ezen kívül Szolgáltató 2 órán belül visszaigazolást is küld Megrendelő részére, mely a megrendelés adatait, illetve a megvásárolt szolgáltatással kapcsolatos egyéb információkat tartalmazza.

Minden egyes megrendelés az Interneten kötött szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra és archiválásra kerül, utólagosan hozzáférhető és visszakereshető. Minden egyes megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után.

Jelen általános szerződési feltétel magyar nyelven íródott, és Magyarország vonatkozó jogszabályai az irányadóak rá.

Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget olyan működési hibáért, mely meggátolja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató honlapjára belépjen, csatlakozzon, vagy megrendelését leadja. Nem vonható felelősségre továbbá a Megrendelő számítógépének bármilyen jellegű hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az Internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

 • Egyedi szabályok egyes szolgáltatások megvásárlása esetén

Könyv, egyéb infotermék

Szolgáltató honlapján megrendelt könyv és egyéb infortermék esetén Szolgáltató a megvásárolt terméket kizárólag futárszolgálat útján kézbesíti Megrendelő által megadott postázási címre. A futárszolgálat díját minden esetben az adott termék megvásárlásakor Szolgáltató feltünteti, Megrendelő pedig a termék vételárával egyidőben fizeti meg.

A megrendelést Szolgáltató a kifizetést követő munkanapon dolgozza fel, és adja át a Webshippy Kft. részére, aki a raktározást, csomagolást és szállítást biztosítja. Megrendelő a megvásárolt terméket a rendelésétől számított 2-3 munkanapon belül kapja kézhez.

A Szolgáltató kézbesítő és logisztikai partneréről további adatok az Adatvédelmi irányelvekben találhatóak.

A könyv és egyéb infotermék vásárlásától való elállás joga a hatályos jogszabályok alapján illeti meg Megrendelőt.

Workshop

A Szolgáltató által szervezett workshopon való részvétel lehetőségét Szolgáltató a honlapján történő megrendelés és kifizetés esetén biztosítja.

A megrendelt és kifizetett workshop lemondására a workshop napja előtt maximum 5 nappal van lehetőség. A lemondást Megrendelő írásban, a Szolgáltató e-mail-címére megküldött levélben teheti meg, melyben közli a befizetett összeg visszautalására vonatkozó banki információkat. Szolgáltató a Megrendelő által befizetett összeget 10% kezelési költség levonása után, 2 munkanapon belül visszautalja.

A workshopot megelőző 5 napon belül pénzvisszatérítésre nincs lehetőség, illetve Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy másik lehetőséget biztosítson Megrendelő részére.

Online oktatás

A Szolgáltató honlapján az online oktatás megrendelése regisztrációhoz kötött. A regisztráció során az alábbi adatokat szükséges megadni:

 • e-mai cím
 • felhasználónév
 • jelszó

Megrendelő köteles jelszavát biztos helyen tárolni, azt harmadik fél részére nem adhatja ki. Amennyiben Megrendelő felhasználó nevét és jelszavát harmadik fél részére megadja, azt Szolgáltató lopásnak tekinti, mely minden esetben büntető- és polgárjogi felelősséget von maga után, továbbá ez esetből adódó, Szolgáltató egyéb kárának megfizetésére Megrendelő köteles. Szolgáltató a cselekmény tudomására jutását követően jogosult Megrendelő hozzáférését azonnal letiltani az online felületeiről.

Szolgáltató a Megrendelő által kiválasztott és megvásárolt online oktatási anyaghoz a megvásárlást követően 2 órán belül hozzáférését biztosít. Az oktatási anyagok kizárólag Megrendelő online felületén érhető el, annak letöltésére nincs lehetőség. A megvásárolt online oktatási anyaghoz Szolgáltató Megrendelő részére korlátlan hozzáférést biztosít fennállása alatt.

Megrendelő a szolgáltatás megrendelésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa választott online oktatáshoz kapcsolódó változásokról Szolgáltató részére e-mail-en tájékoztatást küldjön a regisztrációkor megadott e-mail címére.

Szolgáltató köteles a megvásárolt online oktatáshoz való hozzáférését folyamatosan biztosítani Megrendelő részére. Az esetlegesen fellépő technikai hibákat köteles a tudomására jutástól számított 72 órán belül kijavítani.

 • Jogi nyilatkozat

Az Instagram marketing – A siker titka lépésről lépésre című könyv Morvai Ádám és Berki Zsolt kizárólagos szellemi terméke, mely szerzői jogi védelem alatt áll. Az Instagram marketing – A siker titka lépésről lépésre című könyv vonatkozásában Morvai Ádám és Berki Zsolt szerzők kizárólag Morvai Ádám egyéni vállalkozó (Szolgáltató) részére biztosítottak felhasználási szerződést. Morvai Ádám és Berki Zsolt előzetes írásbeli engedélye nélkül az Instagram marketing – A siker titka lépésről lépésre című könyv semmilyen formában nem használható fel (pl.: nyilvánosságra hozatal, terjesztés, másolás, többszörözés, stb.).

Ezen túlmenően a Szolgáltató által üzemeltetett honlapok tartalma – eltérő hivatkozás hiányában – a Szolgáltató szerzői és polgári jogi védelem alatt álló jogtulajdona. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (pl. szöveg, kép, hang, videó, stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel.

Jelen szabályozás 2019. április 25. napjától hatályos.