Általános Szerződési Feltételek

Név:                          MBM Solvers Kft.

székhely:                 1027 Budapest, Bem József utca 9. földszint

cégjegyzékszám:   01 09 382096

adószám:                 29174773-2-41

mint Szolgáltató


az általa üzemeltetett honlapon szereplő szolgáltatásait és termékeit az alábbi, általános szerződési feltételekben meghatározottak szerint nyújtja a szolgáltatásokat/termékeket megrendelők részére:

Szolgáltató által üzemeltetett honlapok

mbmsolvers.com

Általános szabályok

A szolgáltatás igénybe vevője, vagy a termék megvásárlója (továbbiakban együttesen: Megrendelő) minden olyan 16. életévét betöltött, illetve 18. életévet betöltött cselekvőképes természetes személy, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki Szolgáltató honlapján keresztül szolgáltatást vagy terméket továbbiakban együttesen: szolgáltatás) rendel meg.

Megrendelő a honlapokon kiválasztott szolgáltatás megrendelésével, igénybevételével (regisztráció, megrendelés) tudomásul veszi, és elfogadja jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat.

A szolgáltatás tárgyát képezi valamennyi, a honlapokon aktuálisan megtalálható, megvásárolható termékek és szolgáltatások.

A szolgáltatásra irányuló megrendelését kizárólag honlapon lévő űrlapon lehet leadni. Szolgáltató az egyéb módon, különösen telefonon, faxon, e-mail-ben, levélben leadott megrendeléseket nem fogad el. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldalon a szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok (kifejezetten a szolgáltatás ára, elérhetősége, tartalma, leírása) a lehető legpontosabban szerepeljen. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, kivéve az akciók keretében meghirdetett ajándékszolgáltatások. A szolgáltatások mellett feltüntetett képek illusztrációk. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 4/2014. (II.26.) kormányrendeletben és a PTK-ban rögzített rendelkezések az irányadók.

A szolgáltatások mellett feltüntetett árak minden esetben forintban értendőek. A feltüntetett árak nettó összegek, az áfa mértéke 27%, illetve a könyvek esetében 5%.

A szolgáltatásokhoz esetlegesen kapcsolódó bónusz ajándékokat Szolgáltató térítésmentesen biztosítja Megrendelő részére. A bónuszokat Szolgáltató bármikor, és bármilyen formában jogosult egyoldalúan módosítani, megszüntetni.

A szolgáltatás megrendelése esetén kötelezően megadandó adatok:

  • név
  • e-mail cím
  • mobiltelefonszám
  • számlázási adatok
  • vállalkozás neve
  • székhelye
  • termék (könyv és egyéb infotermék) esetén postázási cím

     

A szolgáltatás megrendelésekor, és a fenti adatok kitöltése után a honlap automatikusan a fizetési felületre irányítja a Megrendelőt.

Bankkártyás fizetés és számlázás

A bankkártyás fizetést jelenleg a „Stripe” fizetési felülete biztosítja. A megrendelő a bankkártya adatainak megadásával tud fizetni. A bankkártya adatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.


A bankkártyás fizetést követően a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, melyet Megrendelő által megadott e-mail címre küld meg. Ezen kívül Szolgáltató 24 órán belül visszaigazolást is küld Megrendelő részére, mely a megrendelés adatait, illetve a megvásárolt szolgáltatással kapcsolatos egyéb információkat tartalmazza.

Minden egyes megrendelés az Interneten kötött szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra és archiválásra kerül, utólagosan hozzáférhető és visszakereshető. Minden egyes megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után.

Jelen általános szerződési feltétel magyar nyelven íródott, és Magyarország vonatkozó jogszabályai az irányadóak rá.

Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget olyan működési hibáért, mely meggátolja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató honlapjára belépjen, csatlakozzon, vagy megrendelését leadja. Nem vonható felelősségre továbbá a Megrendelő számítógépének bármilyen jellegű hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az Internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

Egyedi szabályok egyes szolgáltatások megvásárlása esetén


-Könyv, egyéb infotermékek


Szolgáltató honlapján megrendelt könyv és egyéb infortermék esetén Szolgáltató a megvásárolt terméket kizárólag futárszolgálat útján kézbesíti Megrendelő által megadott postázási címre. A futárszolgálat díját minden esetben az adott termék megvásárlásakor Szolgáltató feltünteti, Megrendelő pedig a termék vételárával egyidőben fizeti meg bankkártyás fizetési móddal.

A megrendelést Szolgáltató a kifizetést követő munkanapon dolgozza fel, a Megrendelő a megvásárolt terméket a rendelésétől számított 2-3 munkanapon belül kapja kézhez.

A Szolgáltató kézbesítő és logisztikai partneréről további adatok az Adatvédelmi irányelvekben találhatóak.

A könyv és egyéb infotermék vásárlásától való elállás joga a hatályos jogszabályok alapján illeti meg Megrendelőt.

-Tanácsadás és kivitlezési szolgáltatások

A Szolgáltató tanácsadási és marketing kivitelezési szolgáltatásokat kínál a Megrendelőnek. A Megrendelő és a Szolgáltató időpontot egyeztetnek a az első körös megbeszélésre, melynek ütemezését közösen alakítják ki. Ezután a Szolgáltató ajánlatot tesz a megrendelőnek, melynek elfogadása megrendelésnek minősül. 

-Workshopok, tréningek, konferenciák (továbbiakban: rendezvények)

A Szolgáltató által szervezett rendezvényeken való részvétel lehetőségét Szolgáltató a honlapján történő megrendelés és bankkártyával történő kifizetés esetén biztosítja.

A rendezvények és oktatások esetében pénzvisszatérítésre nincs lehetőség, illetve Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy másik lehetőséget biztosítson Megrendelő részére.

Jelen szerződés határozatlan időre jött létre.

Szerzői jog

Az Instagram marketing – A siker titka lépésről lépésre című könyv Morvai Ádám és Berki Zsolt kizárólagos szellemi terméke, mely szerzői jogi védelem alatt áll. Az Instagram marketing – A siker titka lépésről lépésre című könyv vonatkozásában Morvai Ádám és Berki Zsolt szerzők kizárólag az MBM Solvers Kft. (Szolgáltató) részére biztosítottak felhasználási szerződést. Morvai Ádám és Berki Zsolt előzetes írásbeli engedélye nélkül az Instagram marketing – A siker titka lépésről lépésre című könyv semmilyen formában nem használható fel (pl.: nyilvánosságra hozatal, terjesztés, másolás, többszörözés, stb.).

Ezen túlmenően a Szolgáltató által üzemeltetett honlapok tartalma – eltérő hivatkozás hiányában – a Szolgáltató szerzői és polgári jogi védelem alatt álló jogtulajdona. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (pl. szöveg, kép, hang, videó, stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A Megrendelő jelen szerződés elfogadásával nem szerez magának szerzői, vagy felhasználási jogot. Így a Megrendelő a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetén 1 500 000 Ft összegű kötbért köteles fizetni a Szolgáltatónak.

Kapcsolat

További kérdéseket a hello@mbmsolvers.com e-mail címre várunk. Válaszát 72 órán belül kivizsgáljuk és visszajelzünk.

Panaszkezelés

A felmerülő panaszokat a hello@mbmsolvers.com e-mail címre tudják elküldeni. Vállaljuk, hogy 72 órán belül megvizsgáljuk a panaszát és visszajelzünk. Kérjük panaszát részletesen írja le, hogy milyen termékkel,

vagy szolgáltatással milyen jellegű problémája adódott.

Az érintett személyek jogait az adatvédelmi tájékoztató tartalmazza, ami szintén megtalálható az mbmsolvers.com weboldalon.

 

Jelen szabályozás 2022. január 1. napjától hatályos.

Budapest, 2022.01.01.